Ga naar hoofdinhoud

ds. Regien Smit

Regien Smit is sinds augustus 2014 voorganger van Silo, aanvankelijk als enige voorganger, sinds maart 2022 als duo-voorganger met Robert Jan Nijland. Tot voor kort was zij tevens Justitiepredikant. Regien: “Het gaat in de kerkelijke gemeente niet om doelstellingen en actieplannen, maar om iets anders. Naar mijn overtuiging heeft God de gemeente bedoeld om het evangelie te verkondigen en het te ‘leven’. Het mooie daarvan is dat niemand buiten die bedoeling valt. Er is plaats voor iedereen. Menselijke ambities van groei en succes hoeven we niet te waar te maken. Het is God zelf die de gemeente laat bruisen van levensvreugde en activiteit, tot zegen van de plaats waar ze gevestigd is.”

ds. Robert Jan Nijland-Beltman

Robert Jan Nijland-Beltman is sinds maart 2022 voorganger van Silo, hij richt zich op de liturgische taken. Tevens werkt hij als projectleider Jeugd voor de Protestantse kerk Amsterdam. Robert Jan zoekt naar een inclusieve vorm van Christendom waarbij vanzelfsprekendheden bevraagd mogen worden. Niet de algemeen aanvaarde leer, maar juist de vragen die mensen rondom de Bijbel, geloof en God hebben zijn het uitgangspunt waaruit we mogen leven. Elk mens zoekt persoonlijk een manier om in het leven te staan en zichzelf te verhouden tot God. Elke persoonlijke zoektocht moet serieus genomen worden als mogelijke plaats waar God iets van zichzelf openbaart. Alleen door het delen van al onze persoonlijke zoektochten kunnen we iets ontdekken van wie God is. De kerk is de plek om die vragen en zoektocht met elkaar te delen en beleven.

Voorgaanden en gastsprekers

Ds. Paul Egberts

Paul Egberts (1954) studeerde theologie en was tijdens zijn studietijd lid van Silo. Na 10 jaar voorganger te zijn geweest van Baptistengemeente Utrecht-Noord (tegenwoordig ‘De Rank’) is hij met zijn vrouw een grafisch bedrijf begonnen.
Lees meer

Hans Baas

Hans Baas studeerde theologie in Utrecht, aanvankelijk aan de universiteit van Utrecht en het seminarium, later in deeltijd aan het Nederlands Bijbel Instituut. Tijdens en…

Lees meer

Ds. Arjan Noordhoek (voorganger emeritus Silo)

Arjan Noordhoek (1952) was 14 jaar voorganger van Silo naast zijn werk als geestelijk verzorger in gevangenissen. Dat werk heeft hij 38 jaar gedaan tot…

Lees meer

Ds. Kirsten Timmer-Groeneweg

Kirsten Timmer-Groeneweg is samen met Dorothée enige jaren lid van Silo. Na theologische opleidingen in Nederland en de Verenigde Staten en een carrière in het…

Lees meer

Jaap Boeschoten

Jaap Boeschoten is sinds 1968 lid van Silo. Na de pedagogische academie studeerde hij theologie en werd docent godsdienst in het voortgezet onderwijs en werd…

Lees meer

Ds. Piet Brongers

Piet Brongers komt met veel plezier als gastpredikant in Silo. Hij was de eerste predikant van de Baptisten Gemeente ‘Elim’ te Drachten in 1972. Na…

Lees meer

Ds. Wout Huizing

Wout Huizing is werkzaam als docent aan het Baptisten Seminarium en als stafmedewerker van de christelijke vereniging van zorgaanbieders, Reliëf. Hij is lid van de…

Lees meer

Voorgangers in bijzondere dienst

Marjanne Lam

Marjanne Lam werkt als geestelijk verzorger bij Stichting Zorgcentra Rivierenland en het Hospice in Tiel. Voor dit werk is zij door Silo uitgezonden als voorganger…

Lees meer

Ds. Kirsten Timmer-Groeneweg

De Silogemeente heeft Kirsten Timmer-Groeneweg in 2020 benoemd tot voorganger in bijzondere dienst vanwege haar werkzaamheden als geestelijk verzorger, zowel in verpleeghuizen in Purmerend als…

Lees meer
Back To Top