Skip to content

Wij geloven
Wij geloven dat God ons in Jezus Christus aanvaardt zoals we zijn. Daarom mogen wij in Silo zijn wie we zijn. In onze veelzijdigheid, met al onze gaven en al onze gebreken.
Wij willen God dienen
Wij willen God dienen door samen te oefenen wat Jezus leerde en voorleefde. Wij ervaren daarbij dat geloof in God vooral in gezamenlijkheid te beleven is.
Wij zijn verschillend
Wij vormen een breed geschakeerde groep mensen. Variërend in leeftijd, in achtergrond en opleiding, in maatschappelijke positie en politieke voorkeur, in seksuele gerichtheid en geloofsovertuiging. Wij ervaren die diversiteit als uitdagend en verrijkend.
Wij kiezen bewust
Wij menen dat geloven een persoonlijke relatie met God inhoudt. Dat is iets waar je zelf bewust voor kiest. Als je dat doet, kun je ook gedoopt worden. Wij doen dat op de Bijbelse manier, dus helemaal kopje onder.
Wij willen leren
Wij zoeken wat Bijbelse verhalen en waarden hier en nu betekenen. Wij werken samen met andere gelovigen en kerken, en leren van hen. En wij ervaren dat er juist ook veel te leren valt van kwetsbare mensen en minderheden.
Wij willen doen
Dit leren inspireert ons. Het doet ons keuzes maken in soms lastige geloofsvragen. En het maakt dat wij ons voor kwetsbare mensen willen inzetten.
Wij hebben een Stip
Silo is een ‘Kerk met Stip’. We staan open staan voor ex-gedetineerden, met wie we maandelijks een contactmaaltijd hebben. En we leggen ons toe op een verstaanbare liturgie en toegankelijke taal.
Wij zijn Silo
Wij zijn de oudste baptistengemeente van de stad Utrecht. Silo omvat ongeveer honderdvijftig leden, huisgenoten en vrienden. Die wonen verspreid over de hele provincie, en soms ook daarbuiten. Wij zien elkaar vaak op zondag. En wij zoeken elkaar regelmatig op voor boeiende gespreksgroepen en inspirerende wijkavonden.
Wij begroeten je graag
Ons kerkgebouw staat in de binnenstad van Utrecht. Elke zondag is er een dienst om 10.00 uur. Aansluitend schenken we een lekker kopje koffie of thee. Kom eens langs, je bent van harte welkom!

Back To Top