Skip to content

Een kerk die zich openstelt

Silo is een Kerk met Stip. Dat is een kerk die zich openstelt voor mensen in een moeilijke situatie, met name ex-gedetineerden.

Eetgroep

De Silogemeente organiseert eens per maand een Eetgroep. Daar ontmoeten gemeenteleden, vrienden en geïnteresseerden – dus ook ex-gedetineerden – elkaar. Gastheer is dominee Arjan Noordhoek, voormalig justitiepastor en voorganger van Silo.
Hij zegt: ‘Ex-gedetineerden durven vaak niet meer naar de kerk. Ze schamen zich. Zelfs al zit de detentie er al jaren op, velen blijven zich toch schuldig voelen. Daardoor vermijden ze de omgang met ‘normale’ mensen liever, want zo zien ze de kerkmensen.”

Gewone taal

Bovendien kunnen velen niets met kerkelijk taal. En met de cultuur en de symbolen die daarbij horen. Daarom gebruiken we in Silo gewone woorden. Want we beseffen maar al te goed: ‘iedereen hoort erbij’. Ex-gedetineerd of niet, iedereen is wel eens bang, voelt schuld, kent schaamte. Daarin verschillen we niet.
Gelukkig vallen die verschillen aan tafel weg. In de Eetgroep kan van alles aan de orde komen. Leuke dingen en moeilijke dingen. Ook problemen die anders misschien onbesproken blijven. Bijvoorbeeld of de ex-gedetineerde het redt in de nieuwe vrijheid.

Mee eten?

We proberen met eventuele dieet wensen rekening te houden, geef deze dus door bij het aanmelden. Helaas kunnen we niet met alle specifieke diëten en/of allergieën rekening houden. We willen graag dat iedereen welkom is, als het nodig is nemen we contact met je op om overleggen.

Je kunt je opgeven voor de eetgroep via onderstaande knop.

Heb je nog vragen of wens je contact mail dan naar eetgroep@silogemeente.nl

Maatjes

Al tientallen jaren heeft de Silogemeente een bijzondere band met Utrechtse Huizen van Bewaring. En dus met (ex-)gedetineerden. Sinds de jaren zeventig zijn baptisten voorgangers werkzaam bij Justitie. Vrijwilligers uit de Silo-kring zijn als bezoekers en als ‘maatjes’ betrokken bij het Justitiepastoraat. Bijvoorbeeld ook bij ex-gedetineerden uit het Utrechtse Exodushuis.
De maatjes vormen de kern van een buddysysteem. Daarbij worden vrijwilligers als maatje gekoppeld aan een ex-gedetineerde. Vaak al tijdens de detentie. De buddy heeft een luisterend oor en helpt met praktische dingen.

Waar komt die naam ‘met Stip’ vandaan?

De naam ‘Kerk met Stip’ is afgeleid van een eeuwenoud gebruik onder zwervers. Als zij ergens een gratis maaltijd of onderdak hadden gekregen, dan markeerden zij dat huis met een stip. Zo wisten andere zwervers: daar kun je aankloppen, dat is goed volk.
In Utrecht zijn er naast Silo nog vier andere Kerken met Stip. In heel Nederland zijn er bijna 70 Kerken met Stip.
Meer weten? Ga naar www.kerkenmetstip.nl.

Back To Top