Ga naar hoofdinhoud

Wij geloven dat God ons in Jezus Christus aanvaardt zoals we zijn. Daarom mogen wij in Silo zijn wie we zijn. In onze veelzijdigheid, met al onze gaven en al onze gebreken.
Wij willen God dienen door samen te oefenen wat Jezus leerde en voorleefde. Wij ervaren daarbij dat geloof in God vooral in gezamenlijkheid te beleven is.

Wij vormen een breed geschakeerde groep mensen. Variërend in leeftijd, in achtergrond en opleiding, in maatschappelijke positie en politieke voorkeur, in seksuele gerichtheid en geloofsovertuiging. Wij ervaren die diversiteit als uitdagend en verrijkend.

Wij menen dat geloven een persoonlijke relatie met God inhoudt. Dat is iets waar je zelf bewust voor kiest. Als je dat doet, kun je ook gedoopt worden. Wij doen dat op de Bijbelse manier, dus helemaal kopje onder.

Wij geloven dat wij als mensen die deze keuze zelf bewust maakten, aan elkaar gegeven zijn. In die gezamenlijk kunnen we groeien, leven en werken. Omdat in die gezamenlijkheid een geest ontstaat die wel als heilig ervaren kan worden.

Wij vinden inspiratie in die Geest om ook buiten de kerkmuren te doen en te zijn wat ons geloof van ons vraagt, als ouders en kinderen, als werkgever en werknemer, als student en gepensioneerde, als producent en consument, als burger en buurman/ vrouw.

Een congregationalistische gemeente

Wij zijn een congregationalistische gemeente: wij ervaren dat de Geest werkt in en vanuit de gemeente, niet vanuit enkelen in raad of bestuur. Waarheid en wijsheid worden niet verordonneerd, ze worden gevonden in de gemeenschap van gelovigen.

Wij zien in ‘wij’ en ‘ons’ niet alleen gemeenschappelijkheid. Wij en ons is ook: jij zoals jij bent en ik zoals ik ben. Wij hebben wel veel maar lang niet alles met elkaar. Als allen identiek zijn, hoeven we elkaar niets meer te vertellen, als allen uniek zijn, hebben we elkaar niets meer te zeggen. Juist gemeenschappelijkheid en verscheidenheid samen maakt dat we een boodschap hebben aan elkaar, en aan de wereld.

Een lerende gemeente

Wij zoeken wat Bijbelse verhalen en waarden hier en nu betekenen. Wij werken samen met andere gelovigen en kerken, en leren van hen. En wij ervaren dat er juist ook veel te leren valt van kwetsbare mensen en minderheden.

Dit leren inspireert ons. Het doet ons keuzes maken in soms lastige geloofsvragen. En het maakt dat wij ons voor kwetsbare mensen willen inzetten.

Een kerk met stip

Silo is een ‘Kerk met Stip’. We staan open staan voor ex-gedetineerden, met wie we maandelijks een contactmaaltijd hebben. En we leggen ons toe op een verstaanbare liturgie en toegankelijke taal.

Wij zijn de oudste baptistengemeente van de stad Utrecht. Silo omvat ongeveer honderdvijftig leden, huisgenoten en vrienden. Die wonen verspreid over de hele provincie, en soms ook daarbuiten. Wij zien elkaar vaak op zondag. En wij zoeken elkaar regelmatig op voor boeiende gespreksgroepen en inspirerende wijkavonden.

 

 

Verder naar: Eenheid en verscheidenheid 

Verder naar: De vacature

 

Back To Top