Ga naar hoofdinhoud

Wij zoeken een geïnspireerde en inspirerende voorganger m/v

met primair aandachtsgebied viering en liturgie,

voor 10 uur per week, op termijn uit te breiden met pastoraat tot 22 uur per week.

Silo, kerk met stip, is een gastvrije, pluriforme en inclusieve gemeente. Aan de verdere ontwikkeling daarvan levert u als voorganger een belangrijke bijdrage.

Uw belangrijkste verantwoordelijkheid is in onze optiek: verdieping en bezinning vanuit de Bijbel, met het oog op zingeving en inspiratie van God in ons leven en werken. Daarmee levert u een doorslaggevende bijdrage aan vitale zondagochtenddiensten. Dit is ook relevant, omdat die diensten sinds ruim een jaar een hybride (online-offline) karakter hebben. U draagt bij aan de verdere ontwikkeling daarvan, zowel ten bate van de offline- als van de online-gemeenschap.

U werkt samen met onze huidige voorganger ds. Regien Smit, die voorlopig het pastoraat tot haar aandachtsgebied blijft houden. De mogelijkheid bestaat om bij haar emeritaat (in 2024) uw aanstelling met dit onderdeel uit te breiden tot een allround voorgangersfunctie. Uw aanstelling wordt dan verruimd tot 22 uur per week.  

Wat wij van u verwachten

 • U gaat 6 keer per jaar voor in zondagochtenddiensten, op de kerkelijke feestdagen en op de startzondag in september, de laatsten al dan niet samen met uw collega-voorganger. Daarnaast bent u de meeste zondagen als voorganger van Silo zichtbaar aanwezig in de zondagsdiensten.
 • U leidt als liturg ook het interactieve deel van onze diensten.
 • U verzorgt de afstemming met gastvoorgangers en vaste sprekers in Silo. Daarbij heeft u oog voor de eigen inbreng van gastvoorgangers, cantorij en andere medewerkers aan de diensten.
 • U bent verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling van viering en liturgie (zang en muziek, avondmaalsviering, gebed, prediking), in samenspraak met raad, vaste sprekers en gemeente.
 • U stelt samen met uw collega-voorganger het activiteitenprogramma samen voor het nieuwe seizoen en voert daarvan bepaalde delen zelf uit.
 • U ontwikkelt samen met uw collega-voorganger een gemeentevisie voor de komende jaren, in samenspraak met de bestuurlijke raad en de gemeente.
 • U wordt adviserend lid van de bestuurlijke raad van de gemeente.
 • U maakt deel uit van de pastorale raad van de gemeente, die wordt geleid door uw collega-voorganger.

Wat wij vragen

 • U heeft een afgeronde academische theologische opleiding. Ook bent u goed ingevoerd in Baptistica, zoals blijkt uit uw opleiding. Of u bent bereid u dit alsnog eigen te maken, bijvoorbeeld aan het Baptisten Seminarium.
 • U heeft minstens enige jaren ervaring in het ontwikkelen en leiden van diensten en andere liturgische bijeenkomsten, zowel voor meer traditionele gemeenten, als voor en samen met mensen van andere maatschappelijke en intellectuele pluimage.
 • U bent een aansprekende persoonlijkheid met een creatieve geest, u hebt gevoel voor liturgie en mogelijke ontwikkelingen daarin, mede met het oog op ontstaan en groei van hybride kerkdiensten.
 • U bent een teamworker, die graag constructief samenwerkt en verbinding zoekt met alle geledingen van de gemeente.

Wat wij u bieden

Wij vragen veel. Daar stellen wij ook graag veel tegenover.

 • Een vitale, pluriforme gemeente waar ruimte is voor bezieling en creativiteit, voor inspiratie en geïnspireerd worden, ook door en voor u.
 • Een functie die u voor een belangrijk deel zelf kunt invullen en vormgeven.
 • Coaching door een mede door uzelf geselecteerde, externe coach (viermaal per jaar).
 • Indien van toepassing: mede-facilitering van het verwerven van kennis over/ het u vertrouwd maken met Baptistica
 • De honorering is gebaseerd op de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten +10%.
 • Wij bieden, na een proeftijd van drie maanden, een jaarcontract voor 10 uur per week, met de bedoeling om dat bij wederzijdse tevredenheid om te zetten in een verband voor onbepaalde tijd.
 • Ook bestaat de mogelijkheid om de functie uit te breiden tot 22 uur per week, bij het emeritaat van onze huidige voorganger in 2024.

 

Meer weten?

Neem voor vragen contact op met de voorzitter van de sollicitatiecommissie, Henk A. Boeschoten, email: henk@boeschoten.nl, tel. 06 5384 0604.

Solliciteren?

Stuur uw sollicitatie aan: Silogemeente, Henk A. Boeschoten, Prof. Sproncklaan 42, 3705 AD Zeist, email: henk@boeschoten.nl. Uw sollicitatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk op 1 oktober.

Back To Top