skip to Main Content

Gezocht: Nieuwe dirigent(e) Silocantorij

Silocantorij zoekt per 1 september nieuwe dirigent!

De Silocantorij -de cantorij van Baptistengemeente Silo in Utrecht- is een gezellig, gemengd koor van 15 à 20 enthousiaste amateurzangers. Door de betrokkenheid bij elkaars leven zijn we meer dan alleen een zanggroep. Als koor willen we kwalitatief goede bijdragen leveren aan de diensten in Silo. Die bijdrages kenmerken zich door diversiteit in repertoire: van liederen van Huub Oosterhuis tot cantates van Bach; van een Jazz Mis van Bob Chillcot tot popsongs. Omdat we één keer in de twee weken repeteren, zoeken we stukken die uitdagend zijn, maar die wel in te studeren zijn binnen de tijd die we hebben. Ons koor kent een zekere overlegcultuur. We voelen ons vrij om suggesties te doen ten aanzien van de liedkeuze en interpretatie en hechten eraan dat onze bijdragen in de diensten iets van ons samen zijn, waar we inhoudelijk en muzikaal achter kunnen staan. Voor zowel de repetities als uitvoeringen beschikt de Silocantorij over een goede pianist.

 Wat voor dirigent zoeken we?

We zoeken een inspirerende dirigent die:

 • Enthousiast is over en kennis heeft van een breed repertoire van kerkelijke en christelijke muziek zodat hij/zij kan helpen stukken uit te zoeken die inhoudelijk aansluiten bij de dienst en aansluiten bij de capaciteiten van de cantorij
 • Zich thuis voelt in een progressieve, relatief kleinschalige Baptistengemeente waar aandacht en ruimte is voor elkaar
 • Geschoold is in de muziek (of in opleiding), directie of zang, of een combinatie van deze
 • Bij voorkeur ervaring heeft met (kerk)koordirectie
 • Ons dusdanig weet te inspireren dat we met nog meer overtuiging en discipline ons wijden aan de repetities
 • Over communicatieve vaardigheden beschikt en bereid is tot overleg

Taken van de dirigent:

 • Het muzikaal leiden van de Silo Cantorij tijdens de repetities (1 x per twee weken op dinsdagavond in Silo van 20 tot 22 uur) en de uitvoeringen op zondagochtend (6 à 7 keer per jaar in Silo en eventueel een beperkt aantal keren per jaar elders in de buurt van Utrecht)
 • Het samenstellen van het muzikale programma in overleg met de muziekcommissie
 • Contact onderhouden met de voorganger over het programma en incidenteel als vraagbaak voor de voorganger fungeren voor liederen voor de gemeentezang
 • Met de kerkelijke hoogtijdagen beschikbaar zijn voor medewerking van de Silocantorij aan aan de diensten

Wij bieden een marktconforme vergoeding per repetitie en per uitvoering. Reiskosten in overleg.

 Samen muziek maken is natuurlijk een heerlijke bezigheid en vergt tegelijkertijd een goede ‘klik’ tussen dirigent en zangers. De nieuwe dirigent(e) moet dus goed passen bij ons koor, wederzijdse inspiratie is wat ons betreft van groot belang. Om die reden is een kennismakingsperiode uiteraard met vergoeding maar zonder al teveel vastigheid zeer goed bespreekbaar en heel wenselijk.

Mocht je belangstelling hebben voor een kennismaking, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de bestuursleden van de Silo Cantorij, te weten:

 • Loes Vegter, m: loes.vegter@ziggo.nl , tel.: 06-13358086
 • Tim Immerzeel, m: t.immerzeel@hotmail.com, tel.: 06-40288294

Adres Baptistengemeente Silo: Herenstraat 34, 3512KD Utrecht

Van harte uitgenodigd!

 

Back To Top
X