Ga naar hoofdinhoud

Marjanne Lam werkt als geestelijk verzorger bij Stichting Zorgcentra Rivierenland en het Hospice in Tiel. Voor dit werk is zij door Silo uitgezonden als voorganger in bijzondere dienst.

Zo gaat zij regelmatig voor tijdens kerkdiensten in het verpleeghuis. Daarnaast is ze bezig met kringwerk, onder andere op de afdelingen ‘wonen met dementie’. Binnen de stichting is ze ook actief in de organisatie van moreel beraad (overleg over ethische dilemma’s).

Marjanne over Silo: ‘Ik ben er trots op dat ik mijn werk vanuit de verbondenheid met deze gemeente mag vormgeven. De mensen in Silo vormen een bont geheel van kleuren. Hierdoor mogen we iets van de diepte en breedte van onze God laten doorklinken.’ (Ef. 3:18-19.) Juist in mijn werk in de palliatieve zorg hoop ik die liefde handen en voeten te mogen geven.’

Back To Top