skip to Main Content

Arie de Boer (1946) is vanaf 1978 PKN predikant, maar sinds 2015 ook lid van Silo. Na 4 jaar Ned Hervormd predikant te zijn geweest in Lemmer (Fr) werd hij legerpredikant tot zijn leeftijdsontslag in 2001. Vanaf 2006 was hij als interim predikant werkzaam in verschillende PKN gemeenten, waarvan de gemeente in Blaricum de laatste was. In 2016 is hij – 70 jaar oud- met emeritaat gegaan.. Hij gaat nog steeds voor in diverse gemeenten, waaronder ook in Silo.

Arie woont sinds 2006 in de voormalige kosterswoning van Silo bijna ‘in’ de kerk! Zijn levenslange passie voor gemeente van Christus zijn vindt hij vooral verwoord in Efeze 3, 17-20:  samen geworteld en gegrondvest in de liefde begrijpen en kennen wij de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus.

Back To Top
X