Ga naar hoofdinhoud

Piet Brongers komt met veel plezier als gastpredikant in Silo. Hij was de eerste predikant van de Baptisten Gemeente ‘Elim’ te Drachten in 1972. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als jeugdconsulent van de Ned. Baptisten Jeugdbeweging (NBJB), heeft hij bijna 25 jaar gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Na zijn pensionering is hij actief betrokken bij ‘Elim’ in het vormgeven van het gemeente-zijn in deze tijd. Hij richt zich vooral op het verstaan van geloofstaal voor het persoonlijk leven en beleven. Mensen, die Silo bezoeken, voelen zich persoonlijk toegesproken door deze uitleg van de bijbelse tekst voor hun dagelijkse leven.

Back To Top