Skip to content
Dit voorjaar denken we samen na over de toekomst van Silo. De derde sessie op 18 mei is achter de rug. Daarin hebben we gedroomd over Silo in de toekomst, en geschetst hoe die er concreet uit zou kunnen zien. Een samenvatting van de uitkomsten tot nu toe

Sessie 1 en 2: kernthema en bloeifactoren

In de eerste sessie hebben we samen onder woorden gebracht hoe we Silo zien en ervaren. Dat is samengevat in dit kernthema: Silo – een duurzame schuilplaats voor jong en oud. Vervolgens hebben we uit die drie elementen een aantal bloeifactoren afgeleid; ze beschrijven hoe we Silo ervaren en hoe we straks ook willen zijn. Kort samengevat komen ze hierop neer.

 • Silo als schuilplaats: aanvaardend en aanvaard (door God, door elkaar, door mijzelf)
  • ieder mag zich op zijn eigen manier inzetten; ik mag/ kan hier dienstbaar zijn
  • wij zijn hier betrokken op elkaar en op God; ik voel me aanvaard erkend en serieus genomen, in Silo en bij God
 • Silo duurzaam: ontvankelijk en onbevangen
  • open voor ontwikkeling en tijdsgeest; niet bang zijn voor verschillen
  • laagdrempelig; zeggen wat je denkt, voelt, en nee durven zeggen; accepteren zoals het is
 • Silo voor jong en oud/ alle generaties: met oog voor elkaar en voor ieder afzonderlijk
  • aansluitend bij verschillende (leeftijds)groepen
  • met een eigen plek en gerichte aandacht jeugd/ kids, en met aandacht en zorg voor de mensen in Silo die een rol vervullen

Sessie 3 (18 mei jl.): we worden concreter

Hoe die drieslag er uitziet, bijvoorbeeld over vijf jaar? Daarover konden we dromen in de derde sessie op 18 mei. Hier kregen dromen in woord en vooral beeld gestalte in ‘moodboards’, collages met plaatjes, tekeningen, woordjes etc. die de dromen weerspiegelen. Twee van die moodboards riepen samen veel herkenning op; ze zijn door de deelnemers gekozen om mee door te gaan in de vierde sessie (de laatste alweer!). Het zijn de volgende.

De droom concreet gemaakt 1
 • Over 5 jaar is Silo een plek waar we elkaar helpen leven. Waar de uitdagingen van een mogelijk onzekere tijd praktisch, pragmatisch en samen worden aangegaan.
 • De drempel is laag en de verbondenheid groot. Het is een plek waar we de zorg voor elkaar hebben uitgebreid met de zorg voor onze kwetsbare planeet. Waarschijnlijk zien we elkaar nog op zondagochtend, maar of dat in hetzelfde gebouw is – is een vraag.
 • Silo is een plek waar we vrede leren en vrede ervaren. Waar we niet bang zijn voor verschillen, voor verdriet of voor mislukking. Waar we soms – omkijkend – constateren dat we veranderd zijn (slak-metafoor), maar zonder onszelf te hebben verloren.
 • De gemeenschap is daardoor een plek waar de kiemplantjes van nu (de kinderen) kunnen opgroeien tot gezonde bomen waar anderen – binnen en buiten Silo – op kunnen leunen en bij komen schuilen.
De droom wordt gemaakt  2
 • Over vijf jaar is silo een plek die gegroeid is in diversiteit. Iedereen is anders in Silo. Juist door anderen te ontmoeten worden we uitgedaagd uit onze eigen bubbel(s) te stappen. We luisteren naar verhalen buiten onze comfort zone. Daarmee ontstijgen we onszelf.
 • We vieren met elkaar dat we niet perfect zijn. We vieren onze mislukkingen. In Silo zijn we namelijk authentiek, zowel in goede als in slechte dagen. Dat uit zich in onze onderlinge verbondenheid, het is los en chaotisch. Zo vinden we dat prettig.
 • Silo is een kerk met lef, waar mensen hun hart leren volgen en die een licht in de wereld is. Een kerk met de blik gericht op buiten.
 • We zijn een kerk met oog voor klimaat en duurzaamheid. De komende vijf jaar hebben we besloten hoe we ons kerk gebouw kunnen verduurzamen of hebben we besloten een nieuw duurzaam gebouw te betrekken.

Sessie 4 (18 juni): we leggen het sluitstuk

De vierde en laatste sessie van het Silo Straks-proces is op zondag 18 juni. Dan kijken we, op grond van kernthema, bloeifactoren en dromen, naar plannen voor het komende jaar en de komende jaren. Ook weer met aandacht voor de drie dimensies die in het Silo Straks- proces centraal staan Boven, Binnen en Buiten, ofwel: geloof en vieren/omgang met God (boven), gemeenschap met elkaar (binnen) en dienst aan de wereld (boven).

Back To Top