skip to Main Content

TOT IEDERS VERRASSING……

Woensdag 6 maart is de Passietijd begonnen, de 40 dagen tot en met Pasen. De komende zondagen komen Schriftlezingen aan de orde, die telkens weer in deze tijd worden gelezen. In die zin zijn ze allesbehalve nieuw. Als gemeente van Christus maken we deze tijd bovendien door VANUIT Pasen. Zo zijn de evangeliën ook geschreven. Ze nodigen uit om ook nu weer opnieuw te worden verrast en gegrepen door het verbijsterende, het nooit-gedachte en totaal onverwachte van de gebeurtenissen van toen. Met in de climax de verwarring en twist rondom het koningschap van deze Mens, die wellicht in alle tijden in aller harten weerspiegeld wordt. Van harte uitgenodigd om deze periode samen door te maken.

Zondag 31 maart is er na de dienst o.l.v. Hans Baas een bijzondere beeldmeditatie over het Rembrandt schilderij van de verloren zoon, geïnspireerd door het boek dat Henri Nouwen erover heeft geschreven, getiteld ‘Eindelijk thuis’.

In de stille week is er van maandag 15 april t/m donderdag 18 april elke avond in Silo een korte avondmeditatie van zingen, lezen en bidden. Tijdstip: van 19.30 – 20.00 uur.

Op Goede Vrijdag staan we -samen het laatste avondmaal vierend- stil bij het lijdens- en stervensverhaal van onze Heer Jezus. Deze dienst begin om 19.30 uur.

Op Stille Zaterdag gaan we als Silo naar de viering van de Oudkatholieke kerk op het Willemsplantsoen. Het tijdstip van deze viering staat nog niet op de website van de Oudkatholieke kerk. Zodra het bekend is, zal het in deze nieuwsbrief worden vermeld.

Op Paaszondag gaan we (hopelijk) met een grote groep deelnemen aan de interkerkelijke Paasjubel op het Domplein, die begint om 06.00 uur. Rond 7 uur doen we mee aan het ontbijt aldaar. Hoe het programma vervolgens in Silo eruit ziet wordt nog bekend gemaakt.

Back To Top
X