Skip to content

Voor de collectes kunt u het bedrag overmaken naar het rekeningnummer van Silo:
NL 85 INGB 0000 101 892 t.n.v. Baptistengemeente Utrecht-Centrum te Utrecht, o.v.v. collecte [datum].

U kunt ook aan Silo doneren. Silo is een Anbi-instelling, u kunt daarom fiscaal vriendelijk schenken. Uw donatie kunt u overmaken naar hetzelfde rekeningnummer, o.v.v. ‘donatie’.

Back To Top