Skip to content

Hoe u aan de diaconie van Silo bijdraagt

Uw bijdrage stelt Silo in staat om mensen financieel te helpen die het écht nodig hebben. Dat kunt u op verschillende manieren doen. Zoals:

  • doe een financiële bijdrage een van de diaconie-collectes in de kerkdiensten
  • doe een financiële bijdrage voor een bijzondere bestemming. U kunt die bijdrage overmaken op ons banknummer, met de vermelding: bestemming diaconie
  • doe een financiële bijdrage voor een specifiek doel, zoals ‘diaconale ondersteuning energiekosten/ huisvesting vluchtelingen/ ex-gedetineerden/ Aktie X/ Persoon Y.
  • doe regelmatig een vaste bijdrage aan de diaconie d.m.v. een periodieke overschrijving
  • neem de Silo-diaconie als begunstigde op in uw testament.

Meer informatie over de verschillende bijdragen aan de Silo-diaconie bespreken we graag met u. Neem daarvoor contact op met: penningmeester@silogemeente.nl.

Het banknummer van Baptistengemeente Silo Utrecht is: NL85 INGB 0000 1018 92.

Silo-diaconie: geld als het écht nodig is

Email: diaconie@silogemeente.nl.

Back To Top