skip to Main Content

Niet in de Silokerk, wel via YouTube.

Komende zondagen is er in de Silokerk geen kerkdienst. Dit in verband met de aangescherpte coronamaatregelen en -adviezen van de overheid.

We ontmoeten op zondag wel digitaal. Via YouTube zenden we wekelijks een kerkdienst uit die in de dagen daarvoor is opgenomen. U volgt de dienst op zondag vanaf 10.00 uur via ons Youtube-kanaal.

Wilt u wekelijk een aankondiging van de videodiensten ontvangen? Schijf u dan in voor de aankondigingen videodiensten, stuur dan een email met uw gegevens naar: secretariaat@silogemeente.nl

Voor de collectes kunt u geven via de Givt app of het bedrag overmaken op het rekeningnummer van Silo:
NL 85 INGB 0000 101 892 t.n.v. Baptistengemeente Utrecht-Centrum te Utrecht, o.v.v. collecte [datum].

Back To Top
X