skip to Main Content

Voorlopig is er geen eredienst in Silo. Wij plaatsen elke zondag een overdenking op ons Youtube-kanaal.

Thema zondag 31 mei: De Geest spreekt alle talen

Aankomende zondag is het Pinksteren en vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Hét grote feest dat alle mensen gelijkwaardig maakt. We horen hoe een grote menigte plotseling wordt aangesproken. Niet in de taal waarin ze hun religie altijd hebben uitgeoefend, maar in de taal die ze van hun moeder hebben geleerd. Het is het begin van Gods heilige dans met de hele wereld, met alle mensen die deze wereld bevolken. Het is een dans waar je naartoe getrokken wordt. Dat is het werk van de Geest. Ook vandaag.
Van harte welkom om dit aanstaande zondag mee te vieren.
Schriftlezingen:  Handelingen 2:1-8, 14,16-24, 32-33, 37-39

Voorganger deze zondag is Regien Smit

De eerste collecte is zondag voor Youth for Christ- Emena. (Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika) De Stichting vormt een werkgemeenschap voor evangelisatie en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Vanuit de Christelijke grondslag en identiteit verricht de stichting activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van jongeren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins.

U kunt geven via de Givt app of het overmaken op rekeningnummer van Silo: NL85INGB0000101892 t.n.v. Baptistengemeente Silo te Utrecht, o.v.v. collecte 31 mei.

De tweede collecte is voor de Silogemeente.

Back To Top
X