skip to Main Content

Sinds 5 juli is er weer eredienst in Silo. Wij plaatsen ook elke zondag een overdenking op ons Youtube-kanaal.

Thema zondag 9 augustus: Creatieve liefde in drievoud

Aankomende zondag alweer de negende zondag over de liefde. Op deze zondag richten we ons opnieuw op Gods liefde en hopen we weer meer te ontdekken van dat wonder van die God die ons liefheeft in alle toonaarden. God is continu in gesprek hij zoekt telkens de relatie en gemeenschap – God die meerstemmig ons roept en tot ons komt als Vader, Zoon en Geest allemaal vanuit dat centrale thema van de liefde. Wat roept dat in ons op? Eén en ook drie daar staan we bij stil. Jij bent van harte welkom!

Schriftlezing: Jes. 25: 6-8 en Mat. 28: 16-20

Voorganger deze zondag is Hans Baas

Deze zondag collecteren we voor Voedselbank Nederland en de Silo gemeente

U kunt geven via de Givt app of het overmaken op rekeningnummer van Silo: NL85INGB0000101892 t.n.v. Baptistengemeente Silo te Utrecht, o.v.v. collecte 2 augustus.

Wij vragen u om vooraf te reserveren door uiterlijk donderdag 18.00 uur een mail te sturen naar reserverensilo@gmail.com. U hoort dan zaterdag of u wel of niet aanwezig kunt zijn.

Dit is ons protocol.

Back To Top
X