skip to Main Content

Aanstaande zondag

 

Onnaspeurlijke rijkdom van Christus
Zondag  23 september

De Schriftlezing: Efeziërs 1

De komende periode staan we stil bij het thema ‘Groeien in de diepte’. Op achtereenvolgende zondagen zal de Efezebrief worden behandeld. Deze brief wordt door velen als diepzinnig beschouwd. We moeten ons er dus in verdiepen om te doorgronden wat de brief ons wil zeggen. Bovendien heeft deze brief vooral iets te zeggen over ons als kerk, de gemeente.

We beginnen zondag met het eerste hoofdstuk. Dat spreekt van rijkdom in Christus. Verderop in de brief wordt deze rijkdom onnaspeurlijk genoemd. Dat wil echter niet zeggen, dat er niets te speuren valt. De brief moedigt ons daar juist toe aan!

We gaan dus ‘speuren’ naar deze schat aan rijkdommen, die wij als gemeente in Christus hebben ontvangen. Speurt u mee?

Back To Top
X