skip to Main Content

Zondag 25 augustus

Thema: Tegen de stroom in

Aankomende zondag staan we stil bij de Baptistenvrouw Muriel Lester (1883-1968). Het is jammer dat zij niet zo bekend is, terwijl ze een bijzonder inspirerende persoonlijkheid was, die ons in de tegenwoordige tijd zeer zou aanspreken. Ik heb het vermoeden dat dit komt omdat zij niet zomaar in één hokje te plaatsen is. Aan de ene kant was zij zeer sociaal bewogen en op de maatschappij gericht. Anderzijds was ze sterk op God gericht en leefde in zijn verborgen nabijheid. In de vorige eeuw was het vaak óf het een óf het ander.
‘Social Gospel’ leek niet goed samen te gaan met innerlijke spiritualiteit, dat te veel neigde naar navelstaarderij en wereldmijding. Tegenwoordig zou ze juist heel goed overkomen met haar boodschap, omdat de nadruk nu veel meer ligt op verbinding dan op verzuiling. Zorg voor het milieu en mindfulness bijvoorbeeld gaan voor velen hand in hand. Maatschappelijk engagement én innerlijke mystiek zijn dan ook beide duidelijke opdrachten binnen het koninkrijk van God. We mogen ons zondag laten  inspireren door deze dappere en godsvruchtige vrouw.

 

Schriftlezingen: Jesaja 30: 9-18; Matteüs 6: 5-15

Voorganger deze zondag Paul Egberts

Back To Top
X