skip to Main Content

Aanstaande zondag

Onnaspeurlijke rijkdom van Christus
Zondag 23 september

De Schriftlezing: Efeziërs 1

De komende periode staan we stil bij het thema ‘Groeien in de diepte’. Op achtereenvolgende zondagen zal de Efezebrief worden behandeld. Deze brief wordt door velen als diepzinnig beschouwd. We moeten ons er dus in verdiepen om te doorgronden wat de brief ons wil zeggen. Bovendien heeft deze brief vooral iets te zeggen over ons als kerk, de gemeente.

We beginnen zondag met het eerste hoofdstuk. Dat spreekt van rijkdom in Christus. Verderop in de brief wordt deze rijkdom onnaspeurlijk genoemd. Dat wil echter niet zeggen, dat er niets te speuren valt. De brief moedigt ons daar juist toe aan!

We gaan dus ‘speuren’ naar deze schat aan rijkdommen, die wij als gemeente in Christus hebben ontvangen. Speurt u mee?

Voorganger deze dienst is Paul Egberts

Over ons

Baptistengemeente Silo

Silo: een gemeente in Utrecht
voor gelovigen en voor wie het wel gelooft
voor orthodox en vrijzinnig
voor geslaagde en loser
ongedoopt en gedoopt

voor praten en luisteren
overtuiging en overpeinzing
voor bidden en danken
en daad bij het woord

voor jong en oud en alles daartussen
voor alleen of z’n tweeën, of toch weer alleen
voor samen het brood en samen de beker
voor samen gemeente, samen met jou

Over ons

Baptistengemeente Silo

Silo: een gemeente in Utrecht
voor gelovigen en voor wie het wel gelooft
voor orthodox en vrijzinnig
voor geslaagde en loser
ongedoopt en gedoopt

voor praten en luisteren
overtuiging en overpeinzing
voor bidden en danken
en daad bij het woord

voor jong en oud en alles daartussen
voor alleen of z’n tweeën, of toch weer alleen
voor samen het brood en samen de beker
voor samen gemeente, samen met jou

Kerkdiensten

Elke zondag is er kerkdienst voor iedereen. Zingen, bidden, lezen en luisteren; samenkomst en ontmoeting. En altijd een kopje koffie na. De diensten beginnen om 10 uur. Wilt u een keer zo’n dienst meemaken? Kom dan gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Wat we doen

september, 2018

26sepDe hele dagWijkavond NO

29sepDe hele dagLunch Baptist House + Historische wandeling Amsterdam

Back To Top
×Close search
Zoeken
X