Ga naar hoofdinhoud

Baptistengemeente Silo, Utrecht zoekt: een interim liturgisch voorganger (gem. 8 uur per week)

Voor de periode 1 oktober 2023 t/m 30 september 2024 zoeken wij een interim liturgisch voorganger (m/v/x) voor gemiddeld 8 uur per week. Naast je theologische en liturgische kennis, zet je ook je organisatietalent in voor o.a. de zondagse eredienst.

Vacaturetekst

Kerkdienst op zondag

Elke zondag is er kerkdienst in ons gebouw. Zingen, bidden, lezen en luisteren; samenkomst en ontmoeting. En altijd een kopje koffie na. De diensten beginnen om 10.00 uur. Ook eens zo’n dienst meemaken? Van harte welkom.

De diensten worden ook via livestream uitgezonden op ons Youtube-kanaal. U kunt de dienst daar later ook nog terugkijken.

kaars stille week
bijbel_aangepast

Aanstaande zondag

Een her-start

De eerste zondag van oktober is het naast een avondmaal zondag, ook Israël zondag. Die valt altijd in de periode die min of meer aansluit bij de joodse najaars-feesten en het vieren van ‘Jom Kipoer’, grote verzoendag. Op die dag wordt een periode van bezinning en inkeer afgesloten. In Silo is het ook een bijzonder jaar namelijk een Sabbats-jaar; een jaar waarin we de rust nemen en ruimte maken.

Wat hebben Ezechiël, Johannes en Jezus ons nog te zeggen. De lezingen laten zien hoezeer Jezus met Johannes in een continue lijn staat met het joodse volk en die altijd klinkende profetische oproep tot ommekeer zoals die ook klinkt bij Ezechiël. We zijn meer dan onze opvoeding, we zijn niet het slachtoffer van onze voorouders, wat jou ook heeft gedefinieerd je mag altijd een herstart maken.

Samen zingen, bidden, luisteren, vieren en het brood breken. Jij bent van harte welkom om mee te doen.

Lezingen:  Ezechiël 18: 1-5, 25-32 &  Mattheüs 21: 23-32

Zondag gaat Hans Baas voor.

Over ons

Baptistengemeente Silo

Silo: een gemeente in Utrecht
voor gelovigen en voor wie het wel gelooft
voor orthodox en vrijzinnig
voor geslaagde en loser
ongedoopt en gedoopt

voor praten en luisteren
overtuiging en overpeinzing
voor bidden en danken
en daad bij het woord

voor jong en oud en alles daartussen
voor homo en hetero, of hoe ook je aard
voor alleen of z’n tweeën, of toch weer in je eentje
voor verliezen en vinden, voor vieren en rouw

voor samen het brood en samen de beker
voor samen gemeente, samen met jou

Over ons - allternatief IMG_7358_resized

Wat we doen

blur-burn-burning-278779 (1)
Back To Top