skip to Main Content

Aanstaande zondag

Vrijdag 19 april – Goede vrijdag

Thema: Is hij mijn koning?

Goede Vrijdag komen we in Silo samen om het lijdensverhaal van Jezus opnieuw te horen en opnieuw voor de vraag te staan: wat gaat Jezus’ lijden en sterven mij aan? In het lijdensverhaal geschreven door Johannes komt het koningschap van Jezus op een sterke en ook merkwaardige manier naar voren. Het wordt heftig betwist en toch de uiteindelijke grond voor het vonnis, en ook de titel op het kruis. Een gekruisigde koning, krachtig en kwetsbaar, wiens koning zal Hij zijn? De uwe, de jouwe, de mijne? Van harte uitgenodigd deze Goede Vrijdag viering mee te maken en Jezus’ laatste avondmaal te gedenken door samen het brood te breken en de beker te laten rondgaan.

Schriftlezingen: Johannes 1: 1-5, 14, 17, 18. Johannes 13: 3-7, Johannes 18-19 (diverse delen)

Voorgangers: Tjeerd de Graaf en Regien Smit

Zondag 21 april – Pasen

Thema: Een verrassende tuin-ontmoeting

Aankomende zondag vieren we in Silo dat de Heer waarlijk is opgestaan! We lezen het Paasevangelie uit Johannes. En focussen op een kleine bijzin in Johannes’ vertelling van Maria van Magdala bij het lege graf: ‘Maria dacht dat het de tuinman was’. Is dit detail toevallig in de tekst terecht gekomen? Of gaat hier meer achter schuil? Al jubelend dat de Heer leeft, gaan we samen ook deze ontdekkingstocht maken. Wat heeft deze tuinman voor ons in petto? En wat kunnen we daarmee? Van harte uitgenodigd om deze feestelijke Paasdienst -opgeluisterd door het projectkoor van Silo- mee te vieren en verrast te worden door de onverwachte wending in het verhaal van een ontmoeting in een (graf)tuin.

Schriftlezing: Johannes 20:1-18

Voorganger deze zondag Regien Smit

Over ons

Baptistengemeente Silo

Silo: een gemeente in Utrecht
voor gelovigen en voor wie het wel gelooft
voor orthodox en vrijzinnig
voor geslaagde en loser
ongedoopt en gedoopt

voor praten en luisteren
overtuiging en overpeinzing
voor bidden en danken
en daad bij het woord

voor jong en oud en alles daartussen
voor alleen of z’n tweeën, of toch weer alleen
voor samen het brood en samen de beker
voor samen gemeente, samen met jou

Over ons - allternatief IMG_7358_resized
Over ons - allternatief IMG_7358_resized

Over ons

Baptistengemeente Silo

Silo: een gemeente in Utrecht
voor gelovigen en voor wie het wel gelooft
voor orthodox en vrijzinnig
voor geslaagde en loser
ongedoopt en gedoopt

voor praten en luisteren
overtuiging en overpeinzing
voor bidden en danken
en daad bij het woord

voor jong en oud en alles daartussen
voor alleen of z’n tweeën, of toch weer alleen
voor samen het brood en samen de beker
voor samen gemeente, samen met jou

Kerkdiensten IMG_7342

Kerkdiensten

Elke zondag is er kerkdienst voor iedereen. Zingen, bidden, lezen en luisteren; samenkomst en ontmoeting. En altijd een kopje koffie na. De diensten beginnen om 10 uur. Wilt u een keer zo’n dienst meemaken? Kom dan gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Wat we doen

24aprDe hele dagWijkavond NO

30aprDe hele dagSilo Cantorij

blur-burn-burning-278779 (1)
Back To Top
×Close search
Zoeken
X