skip to Main Content

Aanstaande zondag

Zondag 20 oktober

Thema: Vrij tot de ander

Vrij leven in de omgang met God is gebaseerd op inzicht. Inzicht in wie God is en hoe Hij met ons omgaat. Maar we hebben niet alleen met God te maken. We leven in relatie met anderen, die niet ongevoelig zijn voor wat wij zeggen en doen. Wat betekent dit voor onze vrijheid? In Korinthe vroeg de gemeente aan Paulus: alles is geoorloofd….toch? We zijn toch vrij? Paulus beaamde dit 100%. Ja, alles is geoorloofd. Maar niet alles is opbouwend. Komende zondag lezen we een passage uit deze brief van Paulus aan de Korintiërs, waarin hij uitlegt wat ware vrijheid is in relatie tot de ander. En we gaan met elkaar in gesprek over wat dit betekent voor ons vandaag. Van harte uitgenodigd!
Schriftlezing: 1 Korintiërs 8:1-13

Voorganger deze zondag Regien Smit

Over ons

Baptistengemeente Silo

Silo: een gemeente in Utrecht
voor gelovigen en voor wie het wel gelooft
voor orthodox en vrijzinnig
voor geslaagde en loser
ongedoopt en gedoopt

voor praten en luisteren
overtuiging en overpeinzing
voor bidden en danken
en daad bij het woord

voor jong en oud en alles daartussen
voor alleen of z’n tweeën, of toch weer alleen
voor samen het brood en samen de beker
voor samen gemeente, samen met jou

Over ons - allternatief IMG_7358_resized
Over ons - allternatief IMG_7358_resized

Over ons

Baptistengemeente Silo

Silo: een gemeente in Utrecht
voor gelovigen en voor wie het wel gelooft
voor orthodox en vrijzinnig
voor geslaagde en loser
ongedoopt en gedoopt

voor praten en luisteren
overtuiging en overpeinzing
voor bidden en danken
en daad bij het woord

voor jong en oud en alles daartussen
voor alleen of z’n tweeën, of toch weer alleen
voor samen het brood en samen de beker
voor samen gemeente, samen met jou

Kerkdiensten IMG_7342

Kerkdiensten

Elke zondag is er kerkdienst voor iedereen. Zingen, bidden, lezen en luisteren; samenkomst en ontmoeting. En altijd een kopje koffie na. De diensten beginnen om 10 uur. Wilt u een keer zo’n dienst meemaken? Kom dan gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Wat we doen

22oktDe hele dagFilm: The Vernon John's story

23oktDe hele dagWijkavond NO

blur-burn-burning-278779 (1)
Back To Top
×Close search
Zoeken
X