skip to Main Content

Aanstaande Zondag

Zondag 21 oktober

Door het doopwater heen

Baptisten worden ook wel een doopgemeenschap genoemd. Maar is onze doopvorm wel zo vast omlijnd, zo eenmalig en kopje onder? Of kan er ook vaker en anders gedoopt worden? Wie of wat mag dan opnieuw sterven en opstaan? Op Cuba zag ik dat de baptisten daar ook hun dagelijkse zorgen en zelfs hun moeilijke karaktertrekken lieten dopen! Paulus leert ons dat er maar één reden is om te geloven dat doopwater echt werkt: als we met Christus gedoopt worden. Dat kunnen we niet alleen geloven, maar ook samen doen. Net als de tafel met brood en wijn waar wordt gevierd dat Christus zelf in ons midden is. Spannend hoor, opnieuw en anders dopen dan we gewend zijn. Daar is Geestkracht bij nodig, durft u aanstaande zondag mee te doen? Na een korte dienst (tot 10.45 u) met thema overdenking en samen zingen over de doop, gaan we ervaren wat doopwater is en in nagesprek onder leiding van Carla van Weelie. (11.00-12.00 u ) Lezingen: I Cor.12: 12-14 en Galaten 3: 23-29 Deze dienst gaat voor Arjan Noordhoek
Lees meer

Over ons

Baptistengemeente Silo

Silo: een gemeente in Utrecht
voor gelovigen en voor wie het wel gelooft
voor orthodox en vrijzinnig
voor geslaagde en loser
ongedoopt en gedoopt

voor praten en luisteren
overtuiging en overpeinzing
voor bidden en danken
en daad bij het woord

voor jong en oud en alles daartussen
voor alleen of z’n tweeën, of toch weer alleen
voor samen het brood en samen de beker
voor samen gemeente, samen met jou

Over ons

Baptistengemeente Silo

Silo: een gemeente in Utrecht
voor gelovigen en voor wie het wel gelooft
voor orthodox en vrijzinnig
voor geslaagde en loser
ongedoopt en gedoopt

voor praten en luisteren
overtuiging en overpeinzing
voor bidden en danken
en daad bij het woord

voor jong en oud en alles daartussen
voor alleen of z’n tweeën, of toch weer alleen
voor samen het brood en samen de beker
voor samen gemeente, samen met jou

Kerkdiensten

Elke zondag is er kerkdienst voor iedereen. Zingen, bidden, lezen en luisteren; samenkomst en ontmoeting. En altijd een kopje koffie na. De diensten beginnen om 10 uur. Wilt u een keer zo’n dienst meemaken? Kom dan gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Wat we doen

Back To Top
×Close search
Zoeken
X