skip to Main Content

Aanstaande zondag

Vanaf 5 juli is er weer eredienst in Silo. Wij plaatsen elke zondag ook een overdenking op ons Youtube-kanaal.

Thema zondag 12 juli: God is liefde

Aankomende zondag is de vijfde in de reeks zondagen over de liefde. Dat God liefde is, daar kunnen we niet genoeg bij stilstaan! Volgens Johannes dat hieruit dat Hij zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Helaas is op deze liefde door kerkvaders veel in mindering gebracht. Bij drie punten staan we stil: 1. de bewering dat Gods liefde niet zou uitgaan naar alle mensen; 2.  de bewering dat Gods toorn eerst moet worden gestild alvorens Hij kan liefhebben; 2. de bewering dat het lot van de mens wordt bepaald door een soevereine God, die eerder als principe dan als persoon wordt beschouwd. Van harte uitgenodigd!
Lezingen: Jesaja 63: 7-9; 1 Johannes 4: 7-16

Voorganger deze zondag is Paul Egberts

Deze zondag collecteren we voor Stichting Dienstverlening Buitenlanders. Deze stichting houdt kantoor in Silo en helpt buitenlanders ((ex-) asielzoekers, uitgeprocedeerd of in een vervolgprocedure), die zonder inkomsten en overheidssteun in Nederland proberen te overleven. Verreweg de meeste cliënten van de stichting komen niet (meer) in aanmerking voor hulp door de reguliere, door de overheid gefinancierde instellingen.

U kunt geven via de Givt app of het overmaken op rekeningnummer van Silo: NL85INGB0000101892 t.n.v. Baptistengemeente Silo te Utrecht, o.v.v. collecte 12 juli.

Over ons

Baptistengemeente Silo

Silo: een gemeente in Utrecht
voor gelovigen en voor wie het wel gelooft
voor orthodox en vrijzinnig
voor geslaagde en loser
ongedoopt en gedoopt

voor praten en luisteren
overtuiging en overpeinzing
voor bidden en danken
en daad bij het woord

voor jong en oud en alles daartussen
voor alleen of z’n tweeën, of toch weer alleen
voor samen het brood en samen de beker
voor samen gemeente, samen met jou

Over ons - allternatief IMG_7358_resized
Over ons - allternatief IMG_7358_resized

Over ons

Baptistengemeente Silo

Silo: een gemeente in Utrecht
voor gelovigen en voor wie het wel gelooft
voor orthodox en vrijzinnig
voor geslaagde en loser
ongedoopt en gedoopt

voor praten en luisteren
overtuiging en overpeinzing
voor bidden en danken
en daad bij het woord

voor jong en oud en alles daartussen
voor alleen of z’n tweeën, of toch weer alleen
voor samen het brood en samen de beker
voor samen gemeente, samen met jou

Kerkdiensten IMG_7342

Kerkdiensten

Elke zondag is er kerkdienst, vanwege Corona in aangepaste vorm. Zingen mag even niet maar bidden, lezen en luisteren; samenkomst en ontmoeting gaat door. En altijd een kopje koffie na. De diensten beginnen om 10 uur. Wilt u een keer zo’n dienst meemaken? Kom dan gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Wij vragen u om vooraf te reserveren door uiterlijk donderdag 18.00 uur een mail te sturen naar reserverensilo@gmail.com. U hoort dan zaterdag of u wel of niet aanwezig kunt zijn.

Back To Top
×Close search
Zoeken
X