skip to Main Content

Kerkdienst op zondag

Elke zondag is er kerkdienst in ons gebouw. Zingen, bidden, lezen en luisteren; samenkomst en ontmoeting. En altijd een kopje koffie na. De diensten beginnen om 10.00 uur. Ook eens zo’n dienst meemaken? Van harte welkom.

De diensten worden ook via livestream uitgezonden op ons Youtube-kanaal. U kunt de dienst daar later ook nog terugkijken.

Aanstaande zondag

Thema: Ver van huis

Wat kan de kerk betekenen, als vreemdeling in een vreemd land? Wat als we ons als christen voelen als de ontheemde pelgrim uit Psalm 120, “ver van huis”? Om bemoediging en inspiratie te vinden gaan we op zoek naar een onopvallende figuur in het verhaal van Naäman en Elisa (2 Kon 5:1-19) die zelf ver van huis was, onvrijwillig in een vreemd huis.

Schriftlezingen: 2 Kon 5: 1-19 en Psalm 120

Voorganger komende zondag is: Joost Zwarts. Hij is werkzaam aan de Universiteit Utrecht in taalkundig onderzoek en onderwijs. Hij heeft op latere leeftijd theologie gestudeerd en gaat nu en dan voor in zijn thuisgemeente, baptistengemeente De Rank Leidsche Rijn, en in andere gemeentes. Het preken is voor hem steeds weer een geestelijk avontuur, om te ontdekken hoe een gegeven bijbelgedeelte voor ons hier en nu ‘uitpakt’.

Over ons

Baptistengemeente Silo

Silo: een gemeente in Utrecht
voor gelovigen en voor wie het wel gelooft
voor orthodox en vrijzinnig
voor geslaagde en loser
ongedoopt en gedoopt

voor praten en luisteren
overtuiging en overpeinzing
voor bidden en danken
en daad bij het woord

voor jong en oud en alles daartussen
voor homo en hetero, of hoe ook je aard
voor alleen of z’n tweeën, of toch weer in je eentje
voor verliezen en vinden, voor vieren en rouw

voor samen het brood en samen de beker
voor samen gemeente, samen met jou

Over ons - allternatief IMG_7358_resized
Back To Top
X