skip to Main Content

Aanstaande zondag

Voorlopig is er geen eredienst in Silo. Wij plaatsen elke zondag een overdenking op ons Youtube-kanaal.

Thema zondag 31 mei: De Geest spreekt alle talen

Aankomende zondag is het Pinksteren en vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Hét grote feest dat alle mensen gelijkwaardig maakt. We horen hoe een grote menigte plotseling wordt aangesproken. Niet in de taal waarin ze hun religie altijd hebben uitgeoefend, maar in de taal die ze van hun moeder hebben geleerd. Het is het begin van Gods heilige dans met de hele wereld, met alle mensen die deze wereld bevolken. Het is een dans waar je naartoe getrokken wordt. Dat is het werk van de Geest. Ook vandaag.
Van harte welkom om dit aanstaande zondag mee te vieren.
Schriftlezingen:  Handelingen 2:1-8, 14,16-24, 32-33, 37-39

Voorganger deze zondag is Regien Smit

De eerste collecte is zondag voor Youth for Christ- Emena. (Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika) De Stichting vormt een werkgemeenschap voor evangelisatie en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Vanuit de Christelijke grondslag en identiteit verricht de stichting activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van jongeren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins.

U kunt geven via de Givt app of het overmaken op rekeningnummer van Silo: NL85INGB0000101892 t.n.v. Baptistengemeente Silo te Utrecht, o.v.v. collecte 31 mei.

De tweede collecte is voor de Silogemeente.

Over ons

Baptistengemeente Silo

Silo: een gemeente in Utrecht
voor gelovigen en voor wie het wel gelooft
voor orthodox en vrijzinnig
voor geslaagde en loser
ongedoopt en gedoopt

voor praten en luisteren
overtuiging en overpeinzing
voor bidden en danken
en daad bij het woord

voor jong en oud en alles daartussen
voor alleen of z’n tweeën, of toch weer alleen
voor samen het brood en samen de beker
voor samen gemeente, samen met jou

Over ons - allternatief IMG_7358_resized
Over ons - allternatief IMG_7358_resized

Over ons

Baptistengemeente Silo

Silo: een gemeente in Utrecht
voor gelovigen en voor wie het wel gelooft
voor orthodox en vrijzinnig
voor geslaagde en loser
ongedoopt en gedoopt

voor praten en luisteren
overtuiging en overpeinzing
voor bidden en danken
en daad bij het woord

voor jong en oud en alles daartussen
voor alleen of z’n tweeën, of toch weer alleen
voor samen het brood en samen de beker
voor samen gemeente, samen met jou

Kerkdiensten IMG_7342

Kerkdiensten (tijdelijk afgelast vanwege het coronavirus)

Elke zondag is er kerkdienst voor iedereen. Zingen, bidden, lezen en luisteren; samenkomst en ontmoeting. En altijd een kopje koffie na. De diensten beginnen om 10 uur. Wilt u een keer zo’n dienst meemaken? Kom dan gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Back To Top
×Close search
Zoeken
X