skip to Main Content

Aanstaande zondag

Sinds 5 juli is er weer eredienst in Silo. Wij plaatsen ook elke zondag een overdenking op ons Youtube-kanaal.

Thema zondag 9 augustus: Creatieve liefde in drievoud

Aankomende zondag alweer de negende zondag over de liefde. Op deze zondag richten we ons opnieuw op Gods liefde en hopen we weer meer te ontdekken van dat wonder van die God die ons liefheeft in alle toonaarden. God is continu in gesprek hij zoekt telkens de relatie en gemeenschap – God die meerstemmig ons roept en tot ons komt als Vader, Zoon en Geest allemaal vanuit dat centrale thema van de liefde. Wat roept dat in ons op? Eén en ook drie daar staan we bij stil. Jij bent van harte welkom!

Schriftlezing: Jes. 25: 6-8 en Mat. 28: 16-20

Voorganger deze zondag is Hans Baas

Deze zondag collecteren we voor Voedselbank Nederland en de Silo gemeente

U kunt geven via de Givt app of het overmaken op rekeningnummer van Silo: NL85INGB0000101892 t.n.v. Baptistengemeente Silo te Utrecht, o.v.v. collecte 2 augustus.

Over ons

Baptistengemeente Silo

Silo: een gemeente in Utrecht
voor gelovigen en voor wie het wel gelooft
voor orthodox en vrijzinnig
voor geslaagde en loser
ongedoopt en gedoopt

voor praten en luisteren
overtuiging en overpeinzing
voor bidden en danken
en daad bij het woord

voor jong en oud en alles daartussen
voor alleen of z’n tweeën, of toch weer alleen
voor samen het brood en samen de beker
voor samen gemeente, samen met jou

Over ons - allternatief IMG_7358_resized
Over ons - allternatief IMG_7358_resized

Over ons

Baptistengemeente Silo

Silo: een gemeente in Utrecht
voor gelovigen en voor wie het wel gelooft
voor orthodox en vrijzinnig
voor geslaagde en loser
ongedoopt en gedoopt

voor praten en luisteren
overtuiging en overpeinzing
voor bidden en danken
en daad bij het woord

voor jong en oud en alles daartussen
voor alleen of z’n tweeën, of toch weer alleen
voor samen het brood en samen de beker
voor samen gemeente, samen met jou

Kerkdiensten IMG_7342

Kerkdiensten

Elke zondag is er kerkdienst, vanwege Corona in aangepaste vorm. Zingen mag even niet maar bidden, lezen en luisteren; samenkomst en ontmoeting gaat door. En altijd een kopje koffie na. De diensten beginnen om 10 uur. Wilt u een keer zo’n dienst meemaken? Kom dan gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Wij vragen u om vooraf te reserveren door uiterlijk donderdag 18.00 uur een mail te sturen naar reserverensilo@gmail.com. U hoort dan zaterdag of u wel of niet aanwezig kunt zijn.

Back To Top
×Close search
Zoeken
X