Home Wie zijn wij Kerk met Stip

Kerk met stip

Silo is een Kerk met Stip. Dat is een kerk die zich openstelt voor mensen in een moeilijke situatie, in dit geval met name ex-gedetineerden. In Utrecht zijn er naast Silo nog vier andere Kerken met Stip. In heel Nederland zijn er bijna 70 Kerken met Stip.

Eetgroep

De Silogemeente organiseert eens per maand een Eetgroep. Daar ontmoeten gemeenteleden, vrienden en geïnteresseerden - dus ook ex-gedetineerden - elkaar. Gastheer is Arjan Noordhoek, justitiepastor en voorganger van Silo. Zijn ervaring is dat ex-gedetineerden vaak niet meer naar de kerk durven. Ze schamen zich. En al zit de detentie er op, velen blijven zich toch schuldig voelen. Daardoor gaan ze de omgang met wat zij zien als 'normale' mensen, liever uit de weg.

Bovendien kunnen velen niets met kerkelijk taal en met de cultuur die daar bij hoort. In Silo leggen we ons dan ook toe op eenvoudig taalgebruik in de diensten. Dat doen we ook vanuit het besef van 'iedereen hoort erbij'. Want ex-gedetineerd of niet, iedereen heeft wel angst, voelt schuld, kent schaamte. Daarin verschillen we dus niet.
De gesprekken bij het voorbereiden en bij de maaltijd zelf zij een uitstekende gelegenheid om te horen of de ex-gedetineerden zichzelf kan redden in de nieuwe vrijheid, maar ook de problemen te horen die anders misschien onbesproken blijven.

Maatjes

Al tientallen jaren heeft de Silogemeente een bijzondere band met Utrechtse Huizen van Bewaring. En dus met (ex-)gedetineerden. Sinds de jaren zeventig zijn baptisten voorgangers werkzaam bij Justitie, Vrijwilligers uit de Silo-kring zijn als bezoekers en als ‘maatjes’ betrokken bij het Justitiepastoraat. En bijvoorbeeld ook bij ex-gedetineerden uit het Utrechtse Exodushuis.

De maatjes vormen de kern van een buddysysteem. Daarbij worden vrijwilligers als maatje gekoppeld aan een ex-gedetineerde. Vaak al tijdens de detentie. De buddy heeft een luisterend oor en helpt met praktische dingen.

Waar komt die naam vandaan?

De naam ‘Kerk met Stip’ is afgeleid van een oud gebruik onder zwervers. Om hun lotgenoten te helpen, markeerden zij het hek of de deurpost van een woning waar ze gratis eten konden krijgen.
Meer weten? Ga naar www.kerkenmetstip.nl.

Kerkdienst zondag 10.00 uur


10 dec: Tjeerd de Graaf
Tweede advent en regenboogdienst
17 dec: Paul Egberts
Derde advent met Davina koor
24 dec: Arjan Noordhoek
Vierde advent en cantorijdienst. Muziekstuk: Waar wacht je op?
25 dec: Arjan Noordhoek en Regien Smit
Kerstproeverij. Thema 'Wek mijn zachtheid weer'
31 dec: Regien Smit
Oliebollendienst

 

 

 

Activiteiten28 nov 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
4 dec 18.00 uur: Dertigersgroep
6 dec 19.30 uur: Bijbelstudie module 1
7 dec 16.30 uur: Exodus bijbelgroep
10 dec 11.30 uur: Op de koffie bij de raad
12 dec 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
13 dec 18.00 uur: Wijkavond ZO
19 dec 17.00 uur: Eetgroep
19 dec 20.00 uur: Repetitie Silocantorij