Home Wie zijn wij Onze voorgangers

Onze voorgangers

ds. Arjan Noordhoek

Arjan Noordhoek is sinds 2005 voorganger van de Baptistengemeente Silo. Mensen die veel hebben meegemaakt wil hij zich veilig en welkom laten voelen in de diensten. Noordhoek: ‘Het is de theologie van de gebrokenheid, misschien beter contrast-theologie te noemen, die maakt dat mensen vanuit de diepte zelf gaan reiken naar de hoop en genade die in het Evangelie verankerd is ’. Naast zijn werk in Silo is hij sinds 1979 gevangenispredikant. Hij studeerde theologie en pastorale psychologie in Utrecht. Aan het Baptisten Seminarium was dr. Jannes Reiling zijn coach en leermeester. Aan de Universiteit was hij diens assistent Nieuwe Testament.

ds. Regien Smit

Regien Smit is sinds augustus 2014 pastor voorganger van Silo. Daarnaast is zij Justitiepredikant in de Oostvaarderskliniek in Almere.  Regien: "voor mij staat centraal dat de gemeente niet is gegrond in doelstellingen en actieplannen, maar in haar oorsprong: God heeft de gemeente tot bestaan geroepen om het evangelie te verkondigen en te ‘leven’. Het heilzame daarvan is, dat niemand buiten de ‘bedoeling’ valt. Er is plaats voor iedereen. Er hoeven geen menselijke ambities van groei en succes te worden waargemaakt. Het is God zelf, die de gemeente laat  bruisen van levensvreugde en activiteit, tot zegen van de plaats waar ze gevestigd is!"

Voorganger komende zondag: Arie de Boer


Arie de Boer is PKN predikant, maar ook lid van Silo. Tot zijn leeftijdsontslag in 2001 was hij legerpredikant. Sinds 2011 met emeritaat, na een aantal jaren als interim predikant gewerkt te hebben in verschillende PKN-gemeenten. Voor het laatst in het centrum van Den Haag. Sinds twee jaar werkt hij parttime in het pastoraat van de PKN-gemeente in Blaricum.

Voorganger komende zondag Douwe Visser

Douwe Visser werkte jarenlang als leidinggevende in vele soorten zorg, waarbij jeugd- en verslavingszorg het meest zijn hart hebben. Hij studeerde theologie aan Windesheim en het Baptistenseminarie. In 2009 werd hij voorganger van de Baptistengemeente in Zoetermeer. Na zijn emeritaat, anderhalf jaar geleden, verhuisden Tineke en hij naar Houten en werden lid van de Silo-gemeente. Tineke en Douwe ontmoetten elkaar zo’n vijftig jaar geleden bij Youth for Christ in Utrecht, en sinds zijn pensionering doet Douwe (opnieuw) vrijwilligerswerk bij die beweging op de Lindenhorst in Driebergen.

Kerkdienst zondag 10.00 uur


25 feb: Arie de Boer
4 maart: Paul Egberts
11 maart: Kirsten Timmer-Groeneweg
18 maart: Willemijn Bakkes
25 maart: Regien Smit
30 maart (Goede Vrijdag): Regien Smit
1 april (Pasen): Arjan Noordhoek
8 april: Paul Egberts
15 april: Tjeerd de Graaf

 

 

Activiteiten1 maart 16.30 uur: Exodus bijbelgroep
4 maart 11.30 uur: Lectorentraining
5 maart 18.00 uur: Dertigersgroep
6 maart 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
7 maart 19.30 uur: Bijbelstudie 2e module 'Boompje'
13 maart 17.00 uur: Eetgroep
13 maart 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
20 maart 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
21 maart 19.30 uur: Bijbelstudie 2e module 'Boompje'
25 maart 10.00 uur: Afsluiting 2e module 'Boompje'
25 maart 11.30 uur: Silo Singalong
1 april 11.30 uur: Start 3e module 'Beestje'
2 april 18.00 uur: Dertigersgroep