Home Wie zijn wij Onze voorgangers

Onze voorgangers

ds. Arjan Noordhoek

Arjan Noordhoek is sinds 2005 voorganger van de Baptistengemeente Silo. Mensen die veel hebben meegemaakt wil hij zich veilig en welkom laten voelen in de diensten. Noordhoek: ‘Het is de theologie van de gebrokenheid, misschien beter contrast-theologie te noemen, die maakt dat mensen vanuit de diepte zelf gaan reiken naar de hoop en genade die in het Evangelie verankerd is ’. Naast zijn werk in Silo is hij sinds 1979 gevangenispredikant. Hij studeerde theologie en pastorale psychologie in Utrecht. Aan het Baptisten Seminarium was dr. Jannes Reiling zijn coach en leermeester. Aan de Universiteit was hij diens assistent Nieuwe Testament.

ds. Regien Smit

Regien Smit is sinds augustus 2014 pastor voorganger van Silo. Daarnaast is zij Justitiepredikant in de Oostvaarderskliniek in Almere.  Regien: "voor mij staat centraal dat de gemeente niet is gegrond in doelstellingen en actieplannen, maar in haar oorsprong: God heeft de gemeente tot bestaan geroepen om het evangelie te verkondigen en te ‘leven’. Het heilzame daarvan is, dat niemand buiten de ‘bedoeling’ valt. Er is plaats voor iedereen. Er hoeven geen menselijke ambities van groei en succes te worden waargemaakt. Het is God zelf, die de gemeente laat  bruisen van levensvreugde en activiteit, tot zegen van de plaats waar ze gevestigd is!"

Kerkdienst zondag 10.00 uur


10 dec: Tjeerd de Graaf
Tweede advent en regenboogdienst
17 dec: Paul Egberts
Derde advent met Davina koor
24 dec: Arjan Noordhoek
Vierde advent en cantorijdienst. Muziekstuk: Waar wacht je op?
25 dec: Arjan Noordhoek en Regien Smit
Kerstproeverij. Thema 'Wek mijn zachtheid weer'
31 dec: Regien Smit
Oliebollendienst

 

 

 

Activiteiten28 nov 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
4 dec 18.00 uur: Dertigersgroep
6 dec 19.30 uur: Bijbelstudie module 1
7 dec 16.30 uur: Exodus bijbelgroep
10 dec 11.30 uur: Op de koffie bij de raad
12 dec 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
13 dec 18.00 uur: Wijkavond ZO
19 dec 17.00 uur: Eetgroep
19 dec 20.00 uur: Repetitie Silocantorij