Home Wie zijn wij Onze voorgangers

Onze voorgangers

ds. Arjan Noordhoek

Arjan Noordhoek is sinds 2005 voorganger van de Baptistengemeente Silo. Mensen die veel hebben meegemaakt wil hij zich veilig en welkom laten voelen in de diensten. Noordhoek: ‘Het is de theologie van de gebrokenheid, misschien beter contrast-theologie te noemen, die maakt dat mensen vanuit de diepte zelf gaan reiken naar de hoop en genade die in het Evangelie verankerd is ’. Naast zijn werk in Silo is hij sinds 1979 gevangenispredikant. Hij studeerde theologie en pastorale psychologie in Utrecht. Aan het Baptisten Seminarium was dr. Jannes Reiling zijn coach en leermeester. Aan de Universiteit was hij diens assistent Nieuwe Testament.

ds. Regien Smit

Regien Smit is sinds augustus 2014 pastor voorganger van Silo. Daarnaast is zij Justitiepredikant in de Oostvaarderskliniek in Almere.  Regien: "voor mij staat centraal dat de gemeente niet is gegrond in doelstellingen en actieplannen, maar in haar oorsprong: God heeft de gemeente tot bestaan geroepen om het evangelie te verkondigen en te ‘leven’. Het heilzame daarvan is, dat niemand buiten de ‘bedoeling’ valt. Er is plaats voor iedereen. Er hoeven geen menselijke ambities van groei en succes te worden waargemaakt. Het is God zelf, die de gemeente laat  bruisen van levensvreugde en activiteit, tot zegen van de plaats waar ze gevestigd is!"

Voorganger komende zondag: Piet Brongers

Na zijn studie aan het Baptisten Seminarium en aan de universiteit van Utrecht, was ds Piet Brongers jeugdconsulent van de Nederlandse Baptisten Jeugdbeweging (NBJB) en voorganger van Baptistengemeente Drachten Elim.

Vanaf 1985 tot aan zijn VUT was hij werkzaam als geestelijk verzorger van mensen met een verstandelijke beperking. Brongers: “Dit was een verrijking en verdieping. Met name vanwege de ontdekking, dat geloven niet zit in mooie en dure woorden, die voor heel veel mensen niet te begrijpen zijn. Dat het bevrijdend bedoeld is als blijde boodschap en niet verstikkend in bindende dogma’s. Dat het gaat om iets, dat van heel dichtbij te ervaren moet zijn, omdat het anders niets voorstelt. Zo heb ik zelf ook anders leren denken en voelen over het geloof en over God. Ik hoop dat ook in mijn overdenkingen duidelijk te maken.”

Kerkdienst zondag 10.00 uur


6 mei: Hans Baas
13 mei: Jaap Boeschoten
20 mei: Regien Smit
27 mei: Piet Brongers
3 juni: Kirsten Timmer-Groeneweg
10 juni: Douwe Visser
17 juni: Arjan Noordhoek
24 juni: Jaap Boeschoten


 

Activiteiten


29 mei 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
3 juni 11.30 uur: Lectorentraining
4 juni 18.00 uur: Dertigersgroep
6 juni 19.30 uur: Bijbelstudie module 'Beestje'
7 juni 16.30 uur: Exodus bijbelgroep
12 juni 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
13 juni 18.00 uur: Wijkavond ZO
19 juni 17.00 uur: Eetgroep
20 juni 19.30 uur: Bijbelstudie module 'Beestje'
24 juni 10.00 uur: Afsluiting module 'Beestje'
24 juni 11.30 uur: Silo Sing Along
26 juni 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
27 juni 19.30 uur: Wijkavond NO