Home Wie zijn wij Onze voorgangers

Onze voorgangers

ds. Arjan Noordhoek

Arjan Noordhoek is sinds 2005 voorganger van de Baptistengemeente Silo. Mensen die veel hebben meegemaakt wil hij zich veilig en welkom laten voelen in de diensten. Noordhoek: ‘Het is de theologie van de gebrokenheid, misschien beter contrast-theologie te noemen, die maakt dat mensen vanuit de diepte zelf gaan reiken naar de hoop en genade die in het Evangelie verankerd is ’. Naast zijn werk in Silo is hij sinds 1979 gevangenispredikant. Hij studeerde theologie en pastorale psychologie in Utrecht. Aan het Baptisten Seminarium was dr. Jannes Reiling zijn coach en leermeester. Aan de Universiteit was hij diens assistent Nieuwe Testament.

ds. Regien Smit

Regien Smit is sinds augustus 2014 pastor voorganger van Silo. Daarnaast is zij Justitiepredikant in de Oostvaarderskliniek in Almere.  Regien: "voor mij staat centraal dat de gemeente niet is gegrond in doelstellingen en actieplannen, maar in haar oorsprong: God heeft de gemeente tot bestaan geroepen om het evangelie te verkondigen en te ‘leven’. Het heilzame daarvan is, dat niemand buiten de ‘bedoeling’ valt. Er is plaats voor iedereen. Er hoeven geen menselijke ambities van groei en succes te worden waargemaakt. Het is God zelf, die de gemeente laat  bruisen van levensvreugde en activiteit, tot zegen van de plaats waar ze gevestigd is!"

Kerkdienst zondag 10.00 uur


8 juli: Hans Baas
15 juli: Jacob Bandstra
22 juli: Jaap Boeschoten
29 juli: Marjanne Lam
5 aug: Hans Baas
12 aug: Piet Brongers
19 aug: Willemijn Bakkes
26 aug: Regien Smit

 

 

Activiteiten