Home Het Silogebouw Kunstwerk "Schouders waarop wij staan"

Schouders waarop wij staan

Dit is het kunstwerk dat in Silo onder het balkon hangt, gemaakt door Joke Gerds. Het bestaat uit twee doeken, elk 4 meter hoog, die bij de heropening na de renovatie van 2005 onthuld werden. Maar wat is nu eigenlijk de betekenis van die doeken? Wat zien we nu eigenlijk?

De zeven figuren (het heilige getal zeven) symboliseren de generaties die ons voorgegaan zijn, die ons als gemeente gemaakt hebben tot wat wij nu zijn. Die zaadjes geplant hebben, die tot wasdom gekomen zijn. En ze vertegenwoordigen ook de huidige generaties, die nu hun steentje bijdragen, jong en oud. Geïnspireerd door de Bijbel en uit naam van de Heer, onze God.

Het donkerblauwe vlak in de voorgrond staat voor het doopvont. De doop is prominent in onze naam aanwezig. Het verbindt ons met God en met elkaar. We maken zelf die keuze, we laten ons al of niet dopen. Het symboliseert dus ook onze vrijheid van dogma’s. Het is het watergraf, waarin we afdalen, om een nieuw leven te ontvangen. Waarin we openlijk laten zien, dat we kiezen voor een leven met God. Dit is niet alleen aan ons voorbehouden. De doop is voor iedereen. Daarom loopt het water aan de zijkant van het doek af, naar buiten. En als u goed kijkt, ziet u er ook het Ichthus-symbool in. Het Griekse woord voor vis, waarvan de beginletters staan voor: Ièsous Christos Theou Huios Sootèr oftewel Jezus Christus, zoon van God, Verlosser.

Achter de zeven figuren ziet u nog een andere waterstroom. Ook die loopt van de doeken af, maar nu aan beide zijden. Dit verbeeldt de stroom van levend water dat ons verbindt met alle andere christenen in de wereld.

Zo herinneren deze doeken ons telkens weer aan de liefde van God, die ons in de doop nieuw leven schenkt en aan onze verbondenheid met elkaar, degenen de ons voorgegaan zijn en met de buitenwereld.

Kerkdienst zondag 10.00 uur


25 feb: Arie de Boer
4 maart: Paul Egberts
11 maart: Kirsten Timmer-Groeneweg
18 maart: Willemijn Bakkes
25 maart: Regien Smit
30 maart (Goede Vrijdag): Regien Smit
1 april (Pasen): Arjan Noordhoek
8 april: Paul Egberts
15 april: Tjeerd de Graaf

 

 

Activiteiten1 maart 16.30 uur: Exodus bijbelgroep
4 maart 11.30 uur: Lectorentraining
5 maart 18.00 uur: Dertigersgroep
6 maart 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
7 maart 19.30 uur: Bijbelstudie 2e module 'Boompje'
13 maart 17.00 uur: Eetgroep
13 maart 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
20 maart 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
21 maart 19.30 uur: Bijbelstudie 2e module 'Boompje'
25 maart 10.00 uur: Afsluiting 2e module 'Boompje'
25 maart 11.30 uur: Silo Singalong
1 april 11.30 uur: Start 3e module 'Beestje'
2 april 18.00 uur: Dertigersgroep