Home Wie zijn wij Over ons

Over ons

Wij geloven
Wij geloven dat God ons in Jezus Christus aanvaardt zoals we zijn. Daarom mogen wij in Silo zijn wie we zijn. In onze veelzijdigheid, met onze gaven en onze gebreken.

Wij willen God dienen
Wij willen God dienen door samen te oefenen wat Jezus leerde en voorleefde. Wij ervaren daarbij dat geloof in God vooral in gezamenlijkheid te beleven en te leren is.

Wij zijn verschillend
Wij vormen een breed geschakeerde groep mensen, variërend in leeftijd, in achtergrond en opleiding, in maatschappelijke positie en politieke voorkeur, in seksuele gerichtheid en geloofsovertuiging. Wij ervaren die diversiteit als uitdagend en verrijkend.

Wij kiezen bewust
Wij zijn ervan overtuigd dat geloven een persoonlijke relatie met God nodig heeft. Dat is iets waar je zelf bewust voor kiest. Als je dat doet, kun je ook gedoopt worden. Wij doen dat op de Bijbelse manier, dus helemaal kopje onder.

Wij willen leren
Wij zoeken wat Bijbelse verhalen en waarden voor ons hier en nu betekenen. Wij werken samen met andere gelovigen en kerken, en leren van hen. En wij ervaren dat er juist ook veel te leren valt van kwetsbare mensen en minderheden.

Wij willen doen
Dit leren inspireert ons. Het doet ons keuzes maken in soms lastige geloofsvragen. En het maakt dat wij ons voor kwetsbare mensen willen inzetten.

Wij hebben een Stip
Silo is een 'Kerk met Stip’. We staan open staan voor ex-gedetineerden, met wie we maandelijks een contactmaaltijd hebben. En we leggen ons toe op een verstaanbare liturgie en toegankelijke taal.

Wij zijn Silo
Als oudste baptistengemeente van de stad Utrecht bestaat Silo uit ongeveer honderdvijftig leden, huisgenoten en vrienden die verspreid over de hele provincie (en soms ook daarbuiten) wonen. Wij zien elkaar op zondag. En wij zoeken elkaar regelmatig op voor boeiende gespreksgroepen en inspirerende wijkavonden.

Wij begroeten u graag
Ons kerkgebouw staat in de binnenstad van Utrecht. Elke zondag is er een dienst om 10.00 uur. Aansluitend schenken we een lekker kopje koffie of thee. Kom eens langs, u bent van harte welkom!

Kerkdienst zondag 10.00 uur


25 feb: Arie de Boer
4 maart: Paul Egberts
11 maart: Kirsten Timmer-Groeneweg
18 maart: Willemijn Bakkes
25 maart: Regien Smit
30 maart (Goede Vrijdag): Regien Smit
1 april (Pasen): Arjan Noordhoek
8 april: Paul Egberts
15 april: Tjeerd de Graaf

 

 

Activiteiten1 maart 16.30 uur: Exodus bijbelgroep
4 maart 11.30 uur: Lectorentraining
5 maart 18.00 uur: Dertigersgroep
6 maart 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
7 maart 19.30 uur: Bijbelstudie 2e module 'Boompje'
13 maart 17.00 uur: Eetgroep
13 maart 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
20 maart 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
21 maart 19.30 uur: Bijbelstudie 2e module 'Boompje'
25 maart 10.00 uur: Afsluiting 2e module 'Boompje'
25 maart 11.30 uur: Silo Singalong
1 april 11.30 uur: Start 3e module 'Beestje'
2 april 18.00 uur: Dertigersgroep