Home Wie zijn wij Over ons

Over ons

Wij geloven
Wij geloven dat God ons in Jezus Christus aanvaardt zoals we zijn. Daarom mogen wij in Silo zijn wie we zijn. In onze veelzijdigheid, met onze gaven en onze gebreken.

Wij willen God dienen
Wij willen God dienen door samen te oefenen wat Jezus leerde en voorleefde. Wij ervaren daarbij dat geloof in God vooral in gezamenlijkheid te beleven en te leren is.

Wij zijn verschillend
Wij vormen een breed geschakeerde groep mensen, variërend in leeftijd, in achtergrond en opleiding, in maatschappelijke positie en politieke voorkeur, in seksuele gerichtheid en geloofsovertuiging. Wij ervaren die diversiteit als uitdagend en verrijkend.

Wij kiezen bewust
Wij zijn ervan overtuigd dat geloven een persoonlijke relatie met God nodig heeft. Dat is iets waar je zelf bewust voor kiest. Als je dat doet, kun je ook gedoopt worden. Wij doen dat op de Bijbelse manier, dus helemaal kopje onder.

Wij willen leren
Wij zoeken wat Bijbelse verhalen en waarden voor ons hier en nu betekenen. Wij werken samen met andere gelovigen en kerken, en leren van hen. En wij ervaren dat er juist ook veel te leren valt van kwetsbare mensen en minderheden.

Wij willen doen
Dit leren inspireert ons. Het doet ons keuzes maken in soms lastige geloofsvragen. En het maakt dat wij ons voor kwetsbare mensen willen inzetten.

Wij hebben een Stip
Silo is een 'Kerk met Stip’. We staan open staan voor ex-gedetineerden, met wie we maandelijks een contactmaaltijd hebben. En we leggen ons toe op een verstaanbare liturgie en toegankelijke taal.

Wij zijn Silo
Als oudste baptistengemeente van de stad Utrecht bestaat Silo uit ongeveer honderdvijftig leden, huisgenoten en vrienden die verspreid over de hele provincie (en soms ook daarbuiten) wonen. Wij zien elkaar op zondag. En wij zoeken elkaar regelmatig op voor boeiende gespreksgroepen en inspirerende wijkavonden.

Wij begroeten u graag
Ons kerkgebouw staat in de binnenstad van Utrecht. Elke zondag is er een dienst om 10.00 uur. Aansluitend schenken we een lekker kopje koffie of thee. Kom eens langs, u bent van harte welkom!

Kerkdienst zondag 10.00 uur


10 dec: Tjeerd de Graaf
Tweede advent en regenboogdienst
17 dec: Paul Egberts
Derde advent met Davina koor
24 dec: Arjan Noordhoek
Vierde advent en cantorijdienst. Muziekstuk: Waar wacht je op?
25 dec: Arjan Noordhoek en Regien Smit
Kerstproeverij. Thema 'Wek mijn zachtheid weer'
31 dec: Regien Smit
Oliebollendienst

 

 

 

Activiteiten28 nov 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
4 dec 18.00 uur: Dertigersgroep
6 dec 19.30 uur: Bijbelstudie module 1
7 dec 16.30 uur: Exodus bijbelgroep
10 dec 11.30 uur: Op de koffie bij de raad
12 dec 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
13 dec 18.00 uur: Wijkavond ZO
19 dec 17.00 uur: Eetgroep
19 dec 20.00 uur: Repetitie Silocantorij